(BĐT) - Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2022, đối với 9 dự án khởi công mới năm 2022, Tỉnh yêu cầu triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công chậm nhất trong quý I/2023.

9 dự án này gồm: Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ Đường tỉnh 338 đến thị xã Đông triều (giai đoạn 1); Xử lý 8 điểm ngập lụt trên Đường tỉnh 330; Xây dựng đường gom hai bên đường cao tốc, đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến nút giao Bình Dân, huyện Vân Đồn; Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước C22, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô; Hệ thống đường ống cấp nước - hồ chứa nước Khe Giữa; Trụ sở làm việc Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1); Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô; Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn; Nhà hiệu bộ, nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ khác - Trường THPT Đường Hoa Cương, huyện Hải Hà.

Riêng Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ Đường tỉnh 338 đến thị xã Đông triều giai đoạn 1 (tiểu dự án 2: phần xây dựng), Tỉnh yêu cầu đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công công trình trong quý II/2022.

Trong đó, theo báo cáo của các chủ đầu tư, đến nay có 2 dự án đang chuẩn bị triển khai đấu thầu gói thầu xây lắp, gồm Dự án Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô và Dự án Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn.