HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) vừa thông qua kế hoạch và phương hướng kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như: sản lương tiêu thụ 321.600 tấn sản phẩm, doanh thu 2.443 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,8 tỷ đồng.
PSE đặt mục tiêu 16,8 tỷ đồng lợi nhuận

Trong đó, doanh thu từ sản phẩm đạm Phú Mỹ dự kiến đạt 1.586.5 tỷ đồng, từ phân bón thương hiệu Phú Mỹ là 822 tỷ đồng và từ hóa chất hơn 27 tỷ đồng.

Quý I/2016, PSE ước đạt 488 tỷ đồng doanh thu và hơn 4 tỷ đồng lợi nhuận.

Theo ĐTCK