(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Đồn ủy quyền như sau:

lô vật tư, vật liệu thu hồi sau thanh lý tài sản công là “Trụ sở và các cơ sở hoạt động sự nghiệp và các công trình khác” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Đồn làm chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Đồn

Ngày 9/9/2021, đấu giá lô vật tư, vật liệu thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá lô vật tư, vật liệu thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá lô vật tư, vật liệu thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá lô vật tư, vật liệu thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá lô vật tư, vật liệu thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá lô vật tư, vật liệu thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 6