(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2020, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Thoại Sơn, địa chỉ: ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang như sau:

1) Tài sản đấu giá:

Bán tháo dỡ công trình HTX thủy sản xã Phú Thuận huyện Thoại Sơn, tài sản bán gồm các vật liệu còn sử dụng được của nhà làm việc và nhà xưởng, cụ thể:

* Nhà xưởng: kết cấu khung, cột sắt, vách lưới B40, mái tole, nền đan.

1. Cột thép phi 114: dày 2li, dài 1,8m/cây, số lượng 20 cây.

2. Vì kèo V5 50x50mm, dày 5li, dài 15m/cây, số lượng 16 cây.

3. Chống V4: 40x40mm, dày 4li, dài 0,8m/cây, số lượng 288 cây.

4. Xà gồ 50x100mm: dày 2li, dài 31,5m/cây, số lượng 20 cây.

5. Tole lợp sóng vuông: dài 31,5m, ngang 15m.

6. Vách khung lưới B40: khổ 1,8m, dài 4,4m, số lượng 18 khung.

7. Cửa kéo sắt: cao 3m, dài 6m, số lượng 1 cái.

8. Đan tấm: 458 tấm (lót nền 92 tấm, lót bể ương cá 366 tấm), chất lượng còn lại khoảng 40%.

* Nhà làm việc: kết cấu khung, cột, vách bê tông, mái tole, trần la phông, nền gạch men.

1. Xà gồ 50x100mm: dày 2li, dài 17,5m/cây, số lượng 8 cây.

2. Tole lợp sóng vuông: dài 17,5m, ngang 8m.

3. Hàng rào sắt 4 khung: dài 3m, số lượng 4 cái.

4. Cửa kéo sắt: dài 3,2m, cao 3m, số lượng 1 cái.

5. Cửa đi 4 cánh: dài 3,6m, cao 3,4m, số lượng 1 cái.

6. Cửa đi sắt: dài 1m, cao 1,8m, số lượng 2 cái.

7. Cửa sổ: dài 1,2m, cao 1m, số lượng 8 cái.

Tổng giá khởi điểm: 49.403.000 đồng (Bốn mươi chín triệu bốn trăm lẻ ba ngàn đồng).

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc đô thị.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 29/06/2020 đến 11 giờ ngày 03/07/2020 tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ ngày 07/07/2020 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm= 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá đối với tài sản mà người tham gia đấu giá đã đăng ký đấu giá, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại số: 0296 3 555533./.