(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2021 do Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài ủy quyền như sau:
Ngày 8/4/2021, đấu giá sắt phế liệu thu hồi tại tỉnh Bình Định ảnh 1