(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao (đợt 1 - 88 thửa) tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum (Số 06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 7