(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/1/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất thuộc Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A7) tại TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận (Bán lần 5).

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải

Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 8/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5