Ngày 7/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Bảo Phong

Địa chỉ: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0246.2722.468

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 111, tờ bản đồ số 09, diện tích 190 m2, (Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: Lâu dài), địa chỉ thửa đất tại Thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: I 397912, số vào sổ cấp GCN: 1717 QSDĐ/PX do UBND huyện Phú Xuyên cấp ngày 24/4/1996 mang tên Bạch Văn Vụ. (Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 28/4/2022 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên).

Như kê biên

Như thực tế

thửa đất số 111, tờ bản đồ số 09, địa chỉ thửa đất tại Thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

993,831,000

198,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/06/2022 - 17:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong, tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Điều kiện: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 07/07/2022

Địa điểm: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Chuyên đề

Kết nối đầu tư