(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1