(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:
Ngày 7/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 1