(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Viễn thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 6/8/2021, đấu giá các loại accu, trạm biến áp, cột anten, máy phát điện tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1