(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2022 do Agribank - Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh trung tâm Sài Gòn, số 28 - 30 - 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: QSD đất tại thửa số 505, tờ bản đồ số 2, P. Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM (nay là P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM). Diện tích: 1038,4 m2. Hình thức SD: SD chung. Mục đích SD: đất ở 932,1 m2, đất trồng cây lâu năm 106,3 m2. Thời hạn SD: Đất ở lâu dài; đất trồng cây lâu năm 13/04/2021. Nguồn gốc SD: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 932,1 m2; công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 106,3 m2.

Tài sản 2: QSD đất tại thửa số 503, tờ bản đồ số 2, P. Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM (nay là P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM). Diện tích: 1041,3 m2. Hình thức SD: SD riêng. Mục đích SD: đất ở 925,3 m2, đất trồng cây lâu năm 116,0 m2. Thời hạn SD: Đất ở lâu dài; đất trồng cây lâu năm 13/04/2021. Nguồn gốc SD: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 925,3 m2; công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 116,0 m2.

Giá khởi điểm: 68.402.565.000 đồng.

Tiền đặt trước: 6.840.256.000 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 03/6/2022 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem hồ sơ giấy tờ và tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 03/6/2022 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 03/6/2022.

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 06/6/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định mua, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ giấy tờ và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028.22455120.