(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2021 do UBND phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp; Địa chỉ: số 382, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND phường An Lạc; Địa chỉ: Khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

3. Đặc điểm tài sản:

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân Phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự với các nội dung như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất công ích 5%.

Vị trí khu đất: Phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng diện tích: 5.786,3 m2 (03 vụ/năm) gồm :

+ Thửa đất công khóm Trà Đư: diện tích 3.201,6 m2 thuộc thửa đất số 284, tờ bản đồ số 05.

+ Thửa đất công khóm Cồng Cộc: diện tích 1.433,1 m2 thuộc thửa đất số 611, tờ bản đồ số 04.

+ Thửa đất công khóm Cồng Cộc: diện tích 1.151,6 m2 thuộc thửa đất số 628, tờ bản đồ số 04.

Mục đích sử dụng: đất trồng lúa nước.

Thời hạn cho thuê: 05 năm (từ năm 2020 – 2024).

Hình thức sử dụng đất: Đấu giá cho thuê toàn bộ diện tích đất có thu tiền thuê đất.

Hình thức giao đất: nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Tổng giá khởi điểm: 1.800đ/m2/03vụ/năm. Tương đương: 10.415.340đ/5.786,3 m2/03 vụ/năm. Phí tham gia: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian xem tài sản:

- Từ 08:00 ngày 07/04/2021 đến 15:00, ngày 03/05/2021 tại nơi tài sản toạ lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08:00 ngày 07/04/2021 đến 15:00, ngày 03/05/2021 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp.

6. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nhận tiền đặt trước: từ 08:00, ngày 03/05/2021 đến 15:00, ngày 05/05/2021 nộp 20% giá khởi điểm vào TK công ty số TK: 28271513 tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Đồng Tháp.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 09:00 ngày 06/05/2021

- Địa điểm: tại UBND Phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: giao động từ 01-10% giá khởi điểm. Bước giá cụ thể do người có tài sản đấu giá Quyết định và được đấu giá viên thông báo tại cuộc đấu giá.

10. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản chứng minh nhân dân photo.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/. Hoặc https://dgts.moj.gov.vn/).