(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2021 do Văn phòng Huyện ủy Bến Cầu ủy quyền như sau:
Ngày 6/12/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1