(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn; Phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tài sản đấu giá; thời gian cho thuê tài sản; địa điểm tài sản và nguồn gốc pháp lý của tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn.

* Thời gian cho thuê tài sản để thực hiện dịch vụ: 04 năm (48 tháng).

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí thực hiện dịch vụ nhà ăn, căng tin Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn.

* Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Tài sản của Nhà nước.

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt đề án cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe, căng tin, nhà ăn và nhà thuốc của Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn;

- Quyết định số 673/QĐ-TTYT ngày 28/9/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, về việc phê duyệt đấu giá; giá khởi điểm và các tiêu chí đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe, nhà ăn - căng tin tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn.

4. Giá khởi điểm: 12.073.000 đồng/tháng.

Tổng giá khởi điểm: 12.073.000 đồng/tháng x 48 tháng = 579.504.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi chín triệu, năm trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

* Thời gian: Ngày 29/10/2020 và ngày 30/10/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thực hiện dịch vụ nhà ăn, căng tin Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn; Phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

* Thời gian: Từ ngày 14/10/2020 đến 16h30 ngày 03/11/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Thời gian: Ngày 03/11/2020; Ngày 04/11/2020 và ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 05/11/2020.

* Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Họ và tên người tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại TTYT thị xã Từ Sơn (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

* Thời gian: 9h30 ngày 06/11/2020.

* Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

* Tiêu chí tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đấu giá sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, vốn đăng ký kinh doanh từ 200 triệu đồng trở lên (Bản sao công chứng);

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật (Bản sao công chứng);

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Bản sao công chứng);

- Bản cam kết các nội dung theo tiêu chí đấu giá;

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác);

- Phiếu trả giá (đã được bỏ vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán, ký niêm phong theo chế độ bảo mật);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục: Tiêu chí đấu giá dịch vụ nhà ăn, căng tin

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 132/TB-TT ngày 13/10/2020)

Ngày 6/11/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 6/11/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 2