Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.875m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021do Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau:

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.875m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.875m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.875m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.875m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.875m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.875m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6

Chuyên đề

Kết nối đầu tư