(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 5/7/2021 do Vietinbank Chi nhánh Bình Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 5/7/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Melon tại Vietinbank Chi nhánh Bình Thuận ảnh 1