Ngày 4/3/2021, đấu giá hàng hóa vi phạm tịch thu sung quỹ tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Cục Quản lý thị trường TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 4/3/2021, đấu giá hàng hóa vi phạm tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 1

Chuyên đề