Ngày 4/11/2021, đấu giá xe đầu kéo INTERNATIONALvà Sơ mi rơ moóc tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Trà ủy quyền như sau:

Tài sản thi hành án: xe đầu kéo INTERNATIONAL PROSTAR mang biển số đăng ký 15C-186.54 và Sơ mi rơ moóc tải (chở container) AMT S403 mang biển số đăng ký 15R-100.55.

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Trà

Ngày 4/11/2021, đấu giá xe đầu kéo INTERNATIONALvà Sơ mi rơ moóc tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe đầu kéo INTERNATIONALvà Sơ mi rơ moóc tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe đầu kéo INTERNATIONALvà Sơ mi rơ moóc tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe đầu kéo INTERNATIONALvà Sơ mi rơ moóc tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe đầu kéo INTERNATIONALvà Sơ mi rơ moóc tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5

Chuyên đề