(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2022 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà HH2 Bắc hà-15 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0983093222

Tên Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Khau Cả, P. Tô Hiệu, Sơn La, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/05/2022 - 16:30 30/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điều kiện: Đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có khả năng tài chính, có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Cách thức: Các đối tượng đáp ứng quy định về điều kiện tham gia đấu giá, có nhu cầu thì làm đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành cùng các tài liệu quy định trong đó có cam kết sau khi trúng đấu giá sẽ sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 04/06/2022

Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế khu vực Thành phố Sơn La – huyện Mường La

Ngày 4/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 2
Ngày 4/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 3
Ngày 4/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 4