(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2021 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/21/HĐDV-ĐGTS (LA) ngày 12/5/2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và Sở Tài chính tỉnh Long An.

1. Người có tài sản đấu giá (Tổ chức được giao nhiệm vụ bán tài sản): Sở Tài chính tỉnh Long An.

Số 57, đường Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An.

2. Tổ chức đấu giá tài sản (Tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Long An: 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0888.164.369 – 0888.154.369

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

a. Tài sản đấu giá

Tài sản 01: Xe ô tô 05 chỗ ngồi, biển số 62P-0354, hiệu TOYOTA, số loại AE111;

Tài sản 02: Xe ô tô 12 chỗ ngồi, biển số 62P-0548, hiệu TOYOTA, số loại HIACE SUPERWAGON RZH114L BFMGS;

Tài sản 03: Xe ô tô 16 chỗ ngồi, biển số 62A-0501, hiệu TOYOTA, số loại HIACE-COM;

Tài sản 04: Xe ô tô 09 chỗ ngồi, biển số 62A-004.35, hiệu MERCEDES - BENZ, số loại MB100;

Tài sản 05: Xe ô tô 07 chỗ ngồi, biển số 62A-001.92, hiệu MITSUBISHI, số loại PAJERO;

Ghi chú: Khách hàng có thể mua 01 (một) hoặc nhiều tài sản cùng lúc.

b. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

- Nguồn gốc

Tài sản được Sở tài chính tỉnh Long An đưa ra bán đấu giá theo Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc thu hồi và bán xe ô tô dôi dư do Sở Công Thương quản lý, sử dụng và Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc thu hồi và bán 03 xe ô tô do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, sử dụng.

- Tình trạng pháp lý: Tài sản được đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc thu hồi và bán xe ô tô dôi dư do Sở Công Thương quản lý, sử dụng;

+ Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc thu hồi và bán 03 xe ô tô do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, sử dụng;

+ Biên bản ngày 12/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Long An về việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá 03 xe ô tô của Sở Công thương theo Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh;

+ Biên bản ngày 25/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Long An về việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá 02 xe ô tô biển kiểm soát 62A – 004.35 (62P – 0615) và 62A – 001.92 theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh;

+ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Đặc điểm tài sản

Tài sản 01: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 002552 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 08/10/2008 (đăng ký lần đầu ngày 15/10/1999) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 4061120 ngày 16/11/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: TOYOTA;

- Biển đăng ký: 62P-0354;

- Số loại: AE111;

- Số khung: AE 1119555777;

- Số máy: 4AM-551344;

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 1999;

- Nước sản xuất: Việt Nam.

Tài sản 02: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 002545 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 06/10/2008 (đăng ký lần đầu ngày 16/4/2002) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 4055317 ngày 11/9/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô khách;

- Nhãn hiệu: TOYOTA;

- Biển đăng ký: 62P-0548;

- Số loại: HIACE SUPERWAGON RZH114L BFMGS;

- Số khung: RZH1145001664;

- Số máy: 1RZ-2768032;

- Số chỗ ngồi: 12 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2002;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Niên hạn sử dụng: 2022.

Tài sản 03: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 002582 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp tháng 10/2008 (đăng ký lần đầu ngày 06/6/2001) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 4056110 ngày 21/9/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô khách;

- Nhãn hiệu: TOYOTA;

- Biển đăng ký: 62A-0501;

- Số loại: HIACE-COM;

- Số khung: RZH1145000365;

- Số máy: 1RZ-2556236;

- Số chỗ ngồi: 16 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2001;

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Niên hạn sử dụng: 2021.

Tài sản 04: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 029436 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 09/7/2019 (đăng ký lần đầu ngày 03/11/2003) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 3413856 ngày 06/7/2020 tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: MERCEDES - BENZ;

- Biển đăng ký: 62A-004.35;

- Số loại: MB100;

- Số khung: KPD66116853905779;

- Số máy: 16197110012869;

- Số chỗ ngồi: 09 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2003;

- Nước sản xuất: Việt Nam.

Tài sản 05: Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 62 001172 do Công an Long An cấp ngày 23/02/2021 và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 4062433 ngày 30/11/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: MITSUBISHI;

- Biển đăng ký: 62A-001.92;

- Số loại: PAJERO;

- Số khung: JMYLNV73W5J000795;

- Số máy: 6G72RR9885;

- Số chỗ ngồi: 07 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2004;

- Nước sản xuất: Nhật Bản.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia của từng tài sản đấu giá:

Ngày 4/6/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Long An ảnh 1

Giá khởi điểm chưa bao gồm các thuế, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) liên quan thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký và nộp phiếu trả giá:

Thời gian: từ 08h00 ngày 17/5/2021 đến 16h30 phút ngày 01/6/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An, địa chỉ: Số 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian: từ 08h00 ngày 24/5/2021 đến 16h30 phút ngày 28/5/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 01/6/2021, ngày 02/6/2021 và ngày 03/6/2021 (trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 140.10.00.2133.133 mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn.

9. Thời gian công bố giá và tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 04/6/2021.

10. Địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An, địa chỉ: Số 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An hoặc địa chỉ khác, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ có thông báo cụ thể khi hết hạn đăng ký.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định các ngày 01/6/2021, ngày 02/6/2021 và ngày 03/6/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Phương thức đấu giá: trả giá lên

Ghi chú: Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.