(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 51, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 16 thửa đất tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 160,1m2/thửa đến 208,5m2/thửa; Giá khởi điểm từ 640.000.000 đồng/thửa đến 900.000.000 đồng/thửa.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Đồng Trạch.

4. Tiền đặt trước: Từ 15% - 20% trên giá khởi điểm của thửa đất đăng ký.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 17/11/2020 đến 16h30’ ngày 01/12/2020 tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 27/11/2020 đến 16h30’ ngày 01/12/2020 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00’ ngày 04/12/2020 tại UBND xã Đồng Trạch.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Đồng Trạch./.

PHỤ LỤC

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 16 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ ĐỒNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 4/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1