(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do Trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ:số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê căn tin. Diện tích: 100m2.

2.2. Số lượng: 01 cho thuê căn tin.Thời gian thuê: 05 năm tính theo năm học là 09 tháng/năm.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có Tài sản: Trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 09 giờ 30 ngày 04 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm đấu giá: Trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung. Địa chỉ: ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian: Ngày 14 và 15/10/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ Trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: Cho thuê căn tin từ ngày 05/11/2020 đến 04/11/2025 (mỗi năm học tính 9 tháng, thời gian cho thuê là 60 tháng = 5 năm), mức khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Tương ứng 360.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tiền đặt trước: Cho thuê căn tin: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng).

- Bước giá: Cho thuê căn tin: 200.000 đồng/tháng.Tương ứng với 9.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

-Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/10/2020 đến 11 giờ 30 ngày 30/10/2020 liên tục trong giờ hành chính(trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm:

+ Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

+ Tại Trường Trung học phổ Thông Phạm Thành Trung tỉnh Tiền Giang, địa chỉ:ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02, 03 tháng 11 năm 2020 trong giờ hành chính.Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng Giao dịch Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả thuế, phí, lệ phí, chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.