Ngày 30/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích 31.368,4m2 thuộc thửa đất số 2735, 2736, 2737 tờ bản đồ số 02 và tài sản gắn liền với đấtxã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

2,053,715,400

205,371,540

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 27/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 29/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/09/2022 - 17:00 27/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh và Chi nhánh Kiên Giang, địa chỉ: Lô A05 - Căn 27 Dự Án KĐT mới lấn biển Tây Bắc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 30/09/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Kiên Giang, địa chỉ: Lô A05 - Căn 27 Dự Án KĐT mới lấn biển Tây Bắc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Chuyên đề