Ngày 30/9/2020, đấu giá xe ô tô Nissan tại tỉnh Hoà Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hoà Bình chuyển giao vào ngày 30/9/2020 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ: Số 562, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Nissan 04 chỗ ngồi, BKS 28A-0089 đã qua sử dụng do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hoà Bình thanh lý.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

4.1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/9/2020;

4.2. Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, phường Thịnh Lang thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm tài sản: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước tài sản: 7.000.000 (Bảy triệu đồng chẵn); Tương đương với 20% giá trị tài sản. Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh như sau:

6.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 22/9/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; (Khi xem tài sản phải có giấy Đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh thì mới được xem tài sản).

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21/9/2020 đến ngày 22/9/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hoà Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/9/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/9/2020;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hoà Bình: Số 562, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Chuyên đề