(BĐT) - Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu ủy quyền như sau:

Căn cứ Thông báo số 242/TB-TCKH ngày 09/07/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/2020/HĐ-ĐG ngày 09/07/2020 ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu với Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm.

Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, thông báo đấu giá tài sản.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu. Địa chỉ: Khu hành chính UBND thị xã, đường 30/4, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá: Công trình xây dựng trên đất Trường Tiểu học 01 Phường 01, tọa lạc đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 01, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng: Gồm Khu hiệu bộ (sắt trong dầm, cột; gạch Ceramic; 04 khung cửa sắt; Tole thiết giả ngói); Khu phòng học cũ (sắt trong dầm, cột; 16 cửa sắt; 01 cửa chính); Nhà vệ sinh (sắt trong dầm, cột; 07 cửa nhôm; gạch men); Nhà xe; Trụ bê tông; Hàng rào tường 10.

- Giá khởi điểm đấu giá (không bao gồm VAT): 140.155.427 đồng (Một trăm bốn mươi triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn, bốn trăm hai mươi bảy đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 27/07/2020 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 27/07/2020 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/07/2020 đến ngày 29/07/2020 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7600201013034 của Chi nhánh tại Sóc Trăng – Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30, ngày 30/7/2020. Tại Khu hành chính, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Đường 30/4, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Có phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá phát hành;

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.