(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 3/7/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thọ Xuân ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất 129, tờ bản đồ số 26, địa chỉ tại khu 5, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có diện tích 702,0m2 được UBND huyện Thọ Xuân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 144437, số vào sổ cấp GCN: CH01468 ngày 06/11/2017 mang tên bà Lê Thị Lan, cụ thể:

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

* Vị trí địa lý:

+ Phía Đông: Dài 22,0m cộng 21,6m, giáp hộ ông Trần Anh Sơn và ngõ đi vào hộ gia đình;

+ Phía Tây: dài 40,1m, giáp hộ ông Tô Văn Thông;

+ Phía Nam: rộng 20,8m, giáp mương tiêu (suối, khe Mục);

+ Phía Bắc: rộng 11,8m, giáp hộ ông Đinh Văn Nhâm.

Tình trạng pháp lý của tài sản:

Tài sản bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 22/4/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thọ Xuân về việc giao, nhận tài sản thi hành án.

3.2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 947.700.000 đồng (Chín trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn). Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

-Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm tám mươi triệu đồng trên hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: khu 5, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá, bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Chi cục THADS huyện Thọ Xuân, Trụ sở UBND thị trấn Lam Sơn (trong giờ hành chính).

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 17/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và chi cục THADS huyện Thọ Xuân.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 02/7/2020.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ mang tên bà Lê Thị Lan.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 14h30 ngày 03/7/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890/0904 235 586.