Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 31 thửa đất ở tại Dự án HTKT tạo quỹ đất khu đất ở tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới; Diện tích từ 149,5m2/thửa đến 316,5m2/thửa; Giá khởi điểm từ 1.102.500.000 đồng đến 2.658.600.000 đồng/thửa.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 31 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 5

Chuyên đề