Ngày 29/10/2021, đấu giá các khoản nợ tại Sacombank

(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá các khoản nợ tại Sacombank ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư