(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu – địa chỉ: Khu hành chính Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất (ONT) diện tích 308,6 m2, trên đất có 01 nhà cấp 4 (01 tầng) thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 42 tọa lạc tại ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (kèm theo Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 01/SĐ-TĐCL ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đo đạc khoáng sản Tây Ninh được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xác nhận ngày 28/01/2021).

+ Giá khởi điểm: 1.569.408.857 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn, tám trăm năm mươi bảy đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 235.411.328 đồng (15% trên giá khởi điểm).

- Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất (ODT) diện tích 56,2m2, trên đất có 01 nhà cấp 4 (01 tầng) thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại khu phố Nội ô A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (kèm theo Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 02/SĐ-TĐCL ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đo đạc khoáng sản Tây Ninh được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xác nhận ngày 28/01/2021).

+ Giá khởi điểm: 4.977.974.791 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi bốn nghìn, bảy trăm chín mươi mốt đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 746.696.218 đồng (15% trên giá khởi điểm).

- Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất (ODT) diện tích 30,2m2, trên đất có 01 nhà cấp 4 (01 tầng) thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại khu phố Nội ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (kèm theo Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 03/SĐ-TĐCL ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đo đạc khoáng sản Tây Ninh được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xác nhận ngày 28/01/2021).

+ Giá khởi điểm: 1.071.029.556 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm năm mươi sáu đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 160.654.433 đồng (15% trên giá khởi điểm).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 26/7/2021 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 42 tọa lạc tại ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang; thửa đất số 61, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại khu phố Nội ô A, thị trấn Gò Dầu; thửa đất số 4, tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại khu phố Nội ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu để được hướng dẫn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 01/7/2021 đến hết 17 giờ ngày 26/7/2021 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 01/7/2021 đến hết 17 giờ ngày 26/7/2021 hộ gia đình (trên cùng một thửa đất thì mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá), cá nhân có đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: bản sao (có chứng thực) CMND và Hộ khẩu; mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng phát hành).

- Thời hạn nhận tiền đặt trước từ ngày 26/7/2021 đến hết 17 giờ ngày 28/7/2021, bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng - số tài khoản: 5710201000260 mở tại Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Khu vực mía đường Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Tổ chức đấu giá: bắt đầu vào lúc 10 giờ, ngày 29/7/2021 (thứ năm) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá được thực hiện từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất và cao hơn giá khởi điểm là người trúng đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: số 159 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.