(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt – Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 29/5/2021 do Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long ủy quyền như sau:
Ngày 29/5/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Trường Minh ảnh 1