(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/5/2021 do ông Phan Đức Vĩnh ủy quyền như sau:
Ngày 29/5/2021, đấu giá khách sạn 6 tầng tại huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng ảnh 1