Ngày 28/12/2020, đấu giá lô cáp đồng, vật tư công cụ tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Viễn thông Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Ngày 28/12/2020, đấu giá lô cáp đồng, vật tư công cụ tại TPHCM ảnh 1

Chuyên đề