Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Trung tâm thông tin, tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất Hạt 1, Quốc lộ 70, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Trung tâm thông tin, tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 4

Chuyên đề