(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2021 do Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam ủy quyền như sau:

Cho thuê một phần trụ sở làm việc tại Phòng Giao dịch Bắc Ninh (tầng 1, tòa nhà 03 tầng) Địa chỉ: Số 345, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích: 189,84m2 Thời hạn cho thuê: 05 năm. Hình thức thu tiền thuê tài sản: 6 tháng/lần.

Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 27/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 27/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 27/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 27/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 4