(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do ABBank ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, Hà Nội ảnh 1