(BĐT) - Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá lô thép góc, thép hình tồn kho tại Hà Nội ảnh 1