(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Agribank Chi nhánh miền Trung thông báo đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông vào ngày 27/12/2021 như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông ảnh 1