(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1