(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/05/2021 do Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 27/05/2021, đấu giá lô vật tư tồn đọng tại Hà Nội ảnh 1