(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

01 xe ô tô nhãn hiệu FORD; số loại: TRANSIT; loại xe: khách; biển kiểm soát 14A-005.06. Chi tiết chất lượng của tài sản đấu giá, hiện trạng của tài sản thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số: 160621.DNQN ngày 21/6/2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô

Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh

Ngày 26/8/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2