(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

 - Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

Địa chỉ: 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

- Người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị

   Địa chỉ: Số 9, Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 11.590,1 m2 Đất ở đô thị thuộc dự án Công viên Fidel - thành phố Đông Hà, tại địa chỉ: Phường 1, Phường 3 - thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị, với tổng giá khởi điểm 108.787.530.000 đồng chi tiết như sau: 

STT

Vị trí

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

1

Khu đất OM1(32-34), Khu đất OM1(36-38)

- Khu OM1, mặt tiền đường RD-01

960,0

12.672.000.000

2

Khu đất OM2(8-11), Khu đất OM2(20-21), Khu đất OM2(27) - Khu OM2, mặt tiền đường RD-03

1547,9

14.691.698.000

3

Khu đất OM4(45-49), Khu đất OM4(50-55)

- Khu OM4, mặt tiền đường RD-03

4.021,9

37.517.760.000

4

Khu đất OM6, mặt tiền đường RD-02

2.766,1

18.715.272.000

5

Khu đất OM7(56-64)

- Khu OM7, mặt tiền đường RD-02

2.113,7

25.190.800.000

Tổng cộng

11.590,1

108.787.530.000

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (công bố giá):

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 26/12/2019 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị (09 Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

-Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 3.000.000 đ/1 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20 tỷ

Thời gian nộp: Ngày 23, 24, 25/12/2019 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định); Địa điểm nộp: Tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 54010000316961, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/11 đến 04/12/2019 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có các khu đất nói trên.

-Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ xét điều kiện đấu giá : Từ ngày niêm yết đến 8 giờ 00 ngày 04/12/2019 tại Trung tâm Phát triển Quỷ đất tỉnh Quảng Trị (trong giờ hành chính).

-Thời gian địa điểm mở hồ sơ xét điều kiện tham gia đấu giá: 8h30 ngày 04/12/2019 tại Trung tâm Phát triển Quỷ đất tỉnh Quảng Trị.

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết ngày 23/12/2019 tại Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Trị (trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Phải có giấy phép đăng ký hành nghề kinh doanh bất động sản, có năng lực tài chính, không vi phạm quy định pháp luật về đất đai; Tuân thủ quy định về quy hoạch kiến trúc xây dựng (chi tiết quy định tại mục 4 Phương án bán đấu giá đã dược phê duyệt tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án Công viên Fidel - thành phố Đông Hà

+Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nghiên cứu kỹ thông báo bán đấu giá và Quy chế đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá.

Khách hàng bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379 hoặc Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Trị điện thoại: 0233.3.560 612./.