Ngày 25/9/2020, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Đấu giá) thông báo tổ chức đấu giá tài sản nhà nước do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình chuyển giao vào ngày 25/9/2020 như sau.

I. Đối tượng tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

II. Tài sản đấu giá

1. Tên chung của tài sản: 01 xe ô tô cũ đã qua sử dụng.

Xe ô tô; Nhãn hiệu: TOYOTA; Biển kiểm soát: 28A-003.99; Số chỗ ngồi: 05; Năm sản xuất 1992.

2. Địa điểm để tài sản: số 670, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

III. Xem tài sản

1. Thời hạn: từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/9/2020.

2. Địa điểm: tại địa điểm của tài sản nêu trên.

IV. Mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời hạn: từ ngày 10/9/2020 đến ngày 23/9/2020.

2. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng.

3. Địa điểm: tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

V. Nộp tiền đặt trước

1. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng.

2. Thời hạn: ngày 24/9/2020.

3. Hình thức: Nộp tiền tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

VI. Mở cuộc đấu giá tài sản

1. Thời gian mở cuộc đấu giá: từ 09 giờ ngày 25/9/2020.

2. Địa điểm: tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

3. Hình thức: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

4. Phương thức: trả giá lên.

VII. Thông tin chi tiết: liên hệ với Trung tâm Đấu giá; địa chỉ: số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 12, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 670, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình./.

Chuyên đề