Ngày 25/9/2020, đấu giá 482.856 cổ phần Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 482.856 cổ phần Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn vào ngày 25/9/2020 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Mua bán các loại phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, thiết bị bưu chính viễn thông, nguyên liệu vật tư cho sản xuất, hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng;...

Vốn điều lệ: 190.214.990.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 482.856 cổ phần

Lần đấu giá: 2

Thời gian đấu giá: 25/09/2020

Giá khởi điểm: 16.700 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 482.856 cổ phần

Khối lượng tối đa: 482.856 cổ phần

Ngày phát hành: 25/09/2020

Chuyên đề