Ngày 25/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:

Chuyên đề