(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Viễn thông Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Lâm Đồng. Đ/c: Số 08, Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tên tài sản: Cáp viễn thông đã qua sử dụng, đã thu hồi về kho.

Giá khởi điểm tài sản: 1.697.913.000 đồng. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 22/09/2020 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 17/09/2020 đến ngày 18/09/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Viễn thông 2 và Đài Viễn thông Đơn Dương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/09/2020 đến ngày 24/09/2020 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước 170.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 25/09/2020.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.