(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2022 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 25/8/2022, đấu giá lô vải các loại tại TP.HCM ảnh 1