Ngày 24/8/2023, đấu giá 10 triệu cổ phần của Công ty cổ phần BOT 38

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Him Lam Land và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/8/2023 như sau:

1. 10.000.000 (mười triệu) cổ phần Công ty cổ phần BOT 38 thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư khai thác cảng đã cầm cố cho Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam để đảm bảo cho các khoản vay. Giá khởi điểm: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).

2. 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư khai thác cảng biển hàng hải An Thới đã cầm cố cho Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam để đảm bảo cho khoản vay. Giá khởi điểm: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).

Tiền đặt trước: 20% GKĐ. Bước giá: 100.000.000 đồng.

Thời hạn mua và nộp hồ sơ: Đến hết giờ hành chính ngày 22/8/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group.

Thời gian đấu giá: Ngày 24/8/2023 tại Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam. Địa chỉ: 152/1A đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group. Địa chỉ: 16C Vũ Ngọc Phan, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Mr. Thành: 0939.099.599 - 0868.769.686.

Chuyên đề