Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, TT Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 21/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 23/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 18/05/2022 - 17:00 21/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 24/06/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 2
Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư