(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/8/2021 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 24/8/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1